Chi tiết sản phẩm

 • Điện áp:                       48V
 • Dung lượng danh định:  120Ah
 • Khối lượng:                   85,6kg
 • Năng lượng đanh định:   6144wh
 • Nối tiếp cell:                  16S
 • Dòng điện tối đa:           50A
 • Điện áp ngắt mạch:        48V
 • Điện áp sạc:                   55V
 • Dòng điện tối đa:            50A
 • Dòng điện và thời gian sạc: 20A (0.2C) trong 6 giờ
 • Hiệu suất (25°C):            >95%

Danh mục: Từ khóa:
Dự toán chi phí