(1 đánh giá của khách hàng)

30.000.000 VND

Chi tiết sản phẩm

  • Model HI-5 Rack mount.
  • Điện áp 51.2v
  • Dung lượng 100ah
  • Dung lượng thực tế 5.12kwh.
  • Số Cell: 16 cells
  • Dòng xã max: 100A
  • Dòng xã ổn định: 20A – 50A
  • Đòng sạc max: 100A
  • Dòng sạc ổn định: 20A_50A
  • Điện áp làm việc từ: 43.2v – 58v
Pin lưu trữ HinaESS 51.2V-100Ah
Pin lưu trữ HinaESS 51.2V-100Ah

30.000.000 VND

Mã: HinaESS 51.2V-100Ah Danh mục: , Từ khóa:
Dự toán chi phí